Timothée Chalamet

Timothée Chalamet

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Timothée Chalamet:

Lady Bird - 2017

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Đang cập nhật thông tin