Kim Go-Eun

Kim Go-Eun

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Kim Go-Eun:

Cánh Bướm Vô Tận - 2013
  • tiểu sử
  • Sinh nhật 02/07/1991
  • Quốc tịch Seoul, South Korea
  • Tuổi 26

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Kim Go-eun is a South Korean actress. She debuted in the critically acclaimed film A Muse where her daring and naturalistic performance won her accolades. Wikipedia