Phim Phim Đan Mạch - Những phim Đan Mạch mới, hay - Xem phim Đan Mạch

Phim Phim Đan Mạch - Những phim Đan Mạch mới, hay - Xem phim Đan Mạch hay nhất tại Phimle.tv

The Woman Always Pays

The Woman Always Pays

The Woman Always Pays - 1910
6.6 (584 votes)
Thể loại: Chính kịch - Drama
Tại một xe điện ở Copenhagen, giáo viên piano Magda gặp người thanh niên Knud Svane, anh ta nhanh chóng yêu cô. Cô được mời đến nghỉ hè với anh ta và bố mẹ tại nhà nguyện ở Gjerslev. Bên ngoài nhà thờ, một đoàn múa rạp xiếc đi qua, Magda được chào đó ... ...